Terugtrekkingsrecht  

De klant heeft het recht om schriftelijk of via een duurzame drager aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop en dit zonder boete of zonder dat hij hiervoor een reden moet opgeven, binnen de 2 weken vanaf de eerstvolgende dag na de leveringsdag van het product. Aldus beschikt de klant over een bezinningstermijn van 14 kalenderdagen om ons 1 of alle artikelen terug te sturen. De enige kosten ten laste van de klant die zijn terugtrekkingsrecht wil gebruiken, zijn de rechtstreekse verzendingskosten.

Het terugsturen gebeurt via postdienst naar het volgende adres:

Les tissus du Chien Vert
rue du chien vert 2
1080 Brussel
België

De terugbetaling van de door de klant overgemaakte sommen  gebeurt kosteloos binnen de 30 dagen volgend op de terugtrekking. De klant kan zich niet beroepen op het terugtrekkingsrecht voor contracten van goederen die op maat gesneden zijn volgens de specificaties van de klant of ronduit gepersonaliseerde contracten.

Volgende artikelen worden niet teruggenomen, noch geruild:
• door derden en/of de koper aangepaste, beschadigde of bevuilde artikelen,
• onvolledige artikelen,
• artikelen die niet meer in de oorspronkelijke verpakking zitten,                                                        
• de volgens de specificaties van de klant op maat gemaakte of ronduit gepersonaliseerde artikelen.

 

 

Les Tissus du Chien Vert